HONDA Monkey Z50M


年式 車体番号 カラー 走行距離 車検/保険
不明 Z50M-112*** メッキ 85km ナシ
詳細スペック 価格
レストア済各部クロームメッキ 売約済み